PHOTOART of 1968

I spåren av hippierörelsen
uppstod dessa bilder,
ett historiskt vingslag
Foto: Per Magnuson
LSD W LSD-(2) W LSD-(3) W LSD-(4) W
LSD-(5) W LSD-(6) W LSD-(7) W LSD-(8) W
LSD-(9) W LSD-(10) W LSD-(11 W) LSD-(12) W
LSD-(13) W LSD-(14) W LSD-(15) W LSD-(16) W
LSD-(17) W LSD-(20) W LSD-(18) W