stehag

Sommarutflykt till Stehag, bokskog, ängar, hagar och fin natur
Svingelgärsfjäril Fettistel Vänderot Husflugor runt ögat på en Schimmel
Johannesört med blomflugor Kvickgräsfjäril? Bokskogslövstak Blommande brännässla
Mera skog Påfågelsöga 1 Påfågelsöga 2 Påfågelsöga 3 m blomfluga
Påfågelsöga 4