RESEBREV 50-07

Farväl till Indien
Tack och farväl Indien, för denna gång. Efter tre år är det svårt att säga hej då till alla mina nya vänner, kollegor och garnnar som varit så gästfria. Och så har det varit alla de gånger vi träffats i olika delar av denna sub-kontinent. För mig har det varit en omvälvande tid med många minnen och oförglömliga upplevelser. Som utlänning i Indien blir man väl mottagen och jag har bara positiva erfarenheter av tiden i detta land med så stor mångfald. Här finns alla religioner representerade och kulturer skiftar från norr till söder. Det är inte lönt att ens försöka beskrva Indien i några korta meningar. Det går inte. Indien är en enorm mångfald och samtidigt är denna mångfald Indiens styrka. Allt man kan tänka sig finns i landet och allt man behöver av kunskap och råvaror finns inom landet.

Visst är Indien även en fattig kontinent, med många fattiga människor. I Tamil Nadu, den del av Indien jag tillbringade största delen av min tid, har utvecklingen gått snabbt och från att ha varit en av de fattigaste delstaterna har man nu en bättre försörjning. Nu är det andra stater som tex Bihar som kommit i fokus. Utvecklingen är ojämnt fördelad inom Indien och delstaterna har en stor grad av självstyre med egna parlament och politiker. Var stat har en Chief Minister i toppen. Utvecklingen i respektive stat beror mycket på dessa politiker men även hur olika biståndsorganisationer prioriterar.

Framtidsjorden, som jag arbetat för, är en liten organisation verksam i Asien och Latinamerika. Vårt stöd till organisationer i Asien kan tyckas minimalt samtidigt som det är betydelsefullt att stödja alternativa lösningar. Det går att klara jordbruket utan de stora insatserna av bekämpninsmedel som nu används. Det finna alternativ till kol som energikälla osv. Med små medel kan man uträtta stora saker! Exempelvis är en av våra samarbets-organisationer ledande när det gäller vattenhushållning i södra Indien.

Mer information om Framtidsjorden finns på följande hemsida:
www.framtidsjorden.se

Per Magnuson
Vadensjö i maj 2007
per.magnuson(at)agribi.com

 


Mjölkbudet, tidig morgon
foto Per Magnuson ©


Våra grannar i Batlagundu, en härlig familj
foto Per Magnuson ©


Hemma igen
foto Kajsa Magnuson ©
Hem            Till Resebrev Index