vy över kornfält, Vadensjö

Vårt företag, Agribi

Företaget har ett stort bildarkiv från olika delar av världen.
Vi har bilder från;
Södra Afrika
Indien
Sri Lanka

Miljöbilder Sverige
Natur och trädgård
Många bilder publiceras på hemsidan;
Per Magnuson Foto


Här ett par bildserier från Indien;
Den danska kolonin vid Tranquebar
Plaststolar runt om i Indien
Saliner vid Point Calemere
Tegeltillverkning vid Batlagundu
Hemis Festival
Städdag i Leh, Ladakh
Lastbil på glid

Senaste bildserien;
Gunillaberg